ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (International Conference)

A. Giannikouri (a cura di),

Kos, 14-17 April 2011, Athens 2011 (438 p.)

ISBN: 978-960-88387-6-5

Scarica il .pdf con il sommario e la presentazione: Kos Congress 2011